Nhận định kèo bóng đá đêm nay

23/12/2021 03:00 - Ligue 1

Châu ÁFT: 0.95*1 : 0*0.93HT: 0.85*1/2 : 0*-0.97
Châu Âu 5.70 - 4.50 - 1.53
Tài xỉuFT: 0.90*2 3/4*0.98HT: -0.95*1 1/4*0.83
Châu ÁFT: 0.95*1 : 0*0.93HT: 0.85*1/2 : 0*-0.97
Châu Âu 5.70 - 4.50 - 1.53
Tài xỉuFT: 0.90*2 3/4*0.98HT: -0.95*1 1/4*0.83

18/12/2021 21:30 - Bundesliga

Châu ÁFT: 0.78*0 : 1 3/4*-0.88HT: 0.93*0 : 3/4*0.98
Châu Âu 1.22 - 6.70 - 13.50
Tài xỉuFT: 0.99*3 1/4*0.93HT: 0.91*1 1/4*0.99
Châu ÁFT: 0.78*0 : 1 3/4*-0.88HT: 0.93*0 : 3/4*0.98
Châu Âu 1.22 - 6.70 - 13.50
Tài xỉuFT: 0.99*3 1/4*0.93HT: 0.91*1 1/4*0.99

19/12/2021 23:30 - Bundesliga

Châu ÁFT: 0.82*0 : 1/2*-0.93HT: 1.00*0 : 1/4*0.89
Châu Âu 1.82 - 4.00 - 4.10
Tài xỉuFT: -0.96*3*0.84HT: -0.93*1 1/4*0.81
Châu ÁFT: 0.82*0 : 1/2*-0.93HT: 1.00*0 : 1/4*0.89
Châu Âu 1.82 - 4.00 - 4.10
Tài xỉuFT: -0.96*3*0.84HT: -0.93*1 1/4*0.81

19/12/2021 00:30 - Bundesliga

Châu ÁFT: 0.90*1 : 0*-0.99HT: -0.89*1/4 : 0*0.79
Châu Âu 5.10 - 4.35 - 1.60
Tài xỉuFT: 0.98*3*0.92HT: 0.99*1 1/4*0.91
Châu ÁFT: 0.90*1 : 0*-0.99HT: -0.89*1/4 : 0*0.79
Châu Âu 5.10 - 4.35 - 1.60
Tài xỉuFT: 0.98*3*0.92HT: 0.99*1 1/4*0.91

19/12/2021 21:30 - Bundesliga

Châu ÁFT: 0.86*0 : 0*-0.96HT: 0.89*0 : 0*1.00
Châu Âu 2.52 - 3.50 - 2.76
Tài xỉuFT: -0.95*2 3/4*0.87HT: 0.80*1*-0.93
Châu ÁFT: 0.86*0 : 0*-0.96HT: 0.89*0 : 0*1.00
Châu Âu 2.52 - 3.50 - 2.76
Tài xỉuFT: -0.95*2 3/4*0.87HT: 0.80*1*-0.93

18/12/2021 21:30 - Bundesliga

Châu ÁFT: -0.97*0 : 1/2*0.89HT: -0.91*0 : 1/4*0.81
Châu Âu 2.02 - 4.00 - 3.35
Tài xỉuFT: -0.99*3 1/4*0.91HT: 0.86*1 1/4*-0.96
Châu ÁFT: -0.97*0 : 1/2*0.89HT: -0.91*0 : 1/4*0.81
Châu Âu 2.02 - 4.00 - 3.35
Tài xỉuFT: -0.99*3 1/4*0.91HT: 0.86*1 1/4*-0.96

29/12/2021 00:30 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

29/12/2021 03:00 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

30/12/2021 02:30 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

31/12/2021 02:30 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

30/12/2021 03:15 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

30/12/2021 03:15 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

28/12/2021 22:00 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

28/12/2021 22:00 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

28/12/2021 22:00 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...